Advisors

p6

Janardan Dev Pant

Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p8

Jyoti Chandra Ojha

RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

p7

Dr. Sumitra Manandhar/Gurung

Mahila Sahayatra Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Dr. Gopal Dahit

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Executives

p6

Basanta LamsalPresident

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p8

Ram Bahadur YadavSecretary General

National Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

p7

Ramhari Dahal Treasurer

MeroMicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Pramesh Acharya Secretary

Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p9

Parbat Kumar Karki Executive Member

Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Devindra Bdr BasnetExecutive Member

Summit Microfinance Development Bank Ltd

p12

Indra Kumar Shah Executive Member

NRN Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Bhojraj BashyalExecutive Member

Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p11

Saroj GhimireExecutive Member

NayaNepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p13

Ash Narayan ChaudharyExecutive Member

Forward Community Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Officers

p1

Prem Krishna Manandhar Executive Director

p2

Gokarna Bhandari Program Officer