Advisors

p6

Janardan Dev Pant

Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p8

Jyoti Chandra Ojha

RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

p7

Basanta Raj Lamsal

Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Dr. Gopal Dahit

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Dr. Shiv Ram Prasad Koirala

Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittya sanstha Ltd

Executives

p6

Prakash Raj SharmaPresident

Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p7

Min Bahadur Bohara Vice President

Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p8

Ram Bahadur YadavSecretary General

National Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

p9

Prem B. Pathak Treasurer

Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Keshab Kumar Paudel Secretary

Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Shreeram PokhrelExecutive Member

Janautthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Gangadhar Pandey Executive Member

Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p13

Prabin Kumar LamaExecutive Member

Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p9

Badri Prasad Dulal Executive Member

Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p11

Binod AcharyaExecutive Member

Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p11

Bimala YogiExecutive Member

Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Officers

p2

Gokarna Bhandari Program Officer